25 | 09 | 2018

Eelkool

2017./2018. õppeaasta

Türi Põhikool ootab 6. veebruaril kell 17.30 kooli eelkooli lapsi,
kes 2018.aasta sügisel alustavad kooliteed.

Eelkool toimub algklasside majas teisipäeviti kell 17.30 - 18.45.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
•    laste teadmiste, kogemuste ja oskuste arendamine:
•    läbi praktiseerimise vaatlus-, eristamis-, võrdlemis-, klassifitseerimis-, suhtlemis- ja rakendamisoskuse;
•    läbi mänguliste elementide;
•    lähtuvalt laste  ealistest iseärasustest ning võimetest.
Õpetame:
•    õigeid käitumisharjumusi suhtlemisel eakaaslastega ja täiskasvanutega;
•    koostöö tegemise oskust; õpetada lapsi mängudes, töös,  kujutavates tegevustes tegutsema ühise eesmärgi saavutamisel;
•    korrastama  esemete maailma, et laps suudaks selles orienteeruda, mõistma  ja kasutama olulisemaid ajalisi ja ruumilisi seoseid; vaatlema  esemeid ja nähtusi ning tooma  välja olulisi omadusi;
•    tegevuse planeerimise oskust ja iseseisvust nende valikul;   saavutama positiivne tulemus üksi ja ühistes  tegemistes;
•    korras hoidma enda ümbrust , hoolitsema  oma riiete, isikliku hügieeni, kasutavate vahendite korrasoleku ja materjali otstarbeka kasutamise eest;
•    pakume  positiivseid elamusi.

Ühe tegevuse  pikkus 25 minutit.
Kell 17.30 -  17.55 esimene  tegevus.
Kell  17.55  – 18.20 teine tegevus
Kell  18.20 – 18.45 kolmas tegevus.

Eelkoolis ei hinnata, kuid laps saab tema arengut soodustavaid hinnanguid.
Õppeaasta lõpuks valmib  õpilasel õpimapp.

Kaasa palume võtta vahetusjalanõud, harilik pliiats, värvilised pliiatsid, käärid, kustukumm ja pulgaliim.

Eelkoolis viivad tegevusi läbi õpetajad: Kati Sagar, Kerli Rüüt, Eva Mager
Eelkool toimub:
06.02.  Kohtumine kooli juhtkonnaga
13.02.
20.02.
06.03.
13.03.
27.03.
10.04.
24.04. Lõpetamine, oodatud on ka lapsevanemad

Õppetegevuse ajal lapsevanematele keraamikatuba- õpetaja Ehte Kurrikoff

 

2016./2017. õppeaasta

Armas eelkooli laps ja  lapsevanemad!

Sel õppeaastal käisid koolieelikud koolis kaheksal korral. Lastega tegelesid Ülle Värnik, Marju Mei ja Marika Roosileht. Lapsevanematele mõeldud keraamika töötuba viis läbi Ehte Kurrikoff.

Iga kord osalesid sügisel kooli tulevad lapsed kolmes tegevuskeskuses, kus kirjutati, arvutati, joonistati või meisterdati ja vahel mängiti liikumismänge. Lastele meeldis kooliga tutvumas käia ja osalejaid oli iga kord  arvukalt.

26. aprillil oli pisut pidulikum päev, kätte oli jõudnud viimane kord. Koguneti algklasside maja aulasse, kus lapsed said kätte oma õpimapid, lisaks ka toreda värviraamatu ja pulgakommi. 2.c klassi õpilased esitasid vahva näidendi ja lõpuks mängiti liikumismänge.

Kohtumiseni 1.septembril Türi põhikoolis!

 

 

Türi Põhikool ootab 8. veebruaril kell 17.30 kooli eelkooli lapsi,
kes 2017.aasta sügisel alustavad kooliteed.

Eelkool toimub algklasside majas kolmapäevadel  kell 17.30 - 18.45.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
•    laste teadmiste, kogemuste ja oskuste arendamine:
•    läbi praktiseerimise vaatlus-, eristamis-, võrdlemis-, klassifitseerimis-, suhtlemis- ja rakendamisoskuse;
•    läbi mänguliste elementide;
•    lähtuvalt laste  ealistest iseärasustest ning võimetest.
Õpetame:
•    õigeid käitumisharjumusi suhtlemisel eakaaslastega ja täiskasvanutega;
•    koostöö tegemise oskust; õpetada lapsi mängudes, töös,  kujutavates tegevustes tegutsema ühise eesmärgi saavutamisel;
•    korrastama  esemete maailma, et laps suudaks selles orienteeruda, mõistma  ja kasutama olulisemaid ajalisi ja ruumilisi seoseid; vaatlema  esemeid ja nähtusi ning tooma  välja olulisi omadusi;
•    tegevuse planeerimise oskust ja iseseisvust nende valikul;   saavutama positiivne tulemus üksi ja ühistes  tegemistes;
•    korras hoidma enda ümbrust , hoolitsema  oma riiete, isikliku hügieeni, kasutavate vahendite korrasoleku ja materjali otstarbeka kasutamise eest;
•    pakume  positiivseid elamusi.

Ühe tegevuse  pikkus 25 minutit.
Kell 17.30 -  17.55 esimene  tegevus.
Kell  17.55  – 18.20 teine tegevus
Kell  18.20 – 18.45 kolmas tegevus.

Eelkoolis ei hinnata, kuid laps saab tema arengut soodustavaid hinnanguid.
Õppeaasta lõpuks valmib  õpilasel õpimapp.

Kaasa palume võtta vahetusjalanõud, harilik pliiats, värvilised pliiatsid, käärid, kustukumm ja pulgaliim.

Eelkoolis viivad tegevusi läbi õpetajad: Ülle Värnik, Marju Mei, Marika Roosileht
Eelkool toimub:
08.02.  Kohtumine kooli juhtkonnaga
15.02.
22.02.
08.03.
15.03.
29.03.
12.04.
26.04. Lõpetamine, oodatud on ka lapsevanemad

Õppetegevuse ajal lapsevanematele keraamikatuba- õpetaja Ehte Kurrikoff

 

2015./2016. õppeaasta

Lp eelkooli lapsevanemad!

Esimene kokkusaamine on teoks saanud. Hea meel on tõdeda, et teid niipalju kohal oli. Tagasiside õpetajatelt on väga positiivne. Koolivalmidus paistis tõesti silma, sest teie lapsed oskasid tunnis kuulata, olid uudishimulikud ja särasilmsed.
Täname teid toredate laste eest!

Järgmine kokkusaamine on 16. veebruaril kell 17.30, siis toimub ka soovijatele  lastevanematele keraamikatöötuba.

Peatse kohtumiseni!

Õppealajuhataja Ülle Tammela

Eelkool toimub teisipäevadel 

kell 17.30 - 18.45.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
•    laste teadmiste, kogemuste ja oskuste arendamine:
•    läbi praktiseerimise vaatlus-, eristamis-, võrdlemis-, klassifitseerimis-, suhtlemis- ja rakendamisoskuse;
•    läbi mänguliste elementide;
•    lähtuvalt laste  ealistest iseärasustest ning võimetest.
Õpetame:
•    õigeid käitumisharjumusi suhtlemisel eakaaslastega ja täiskasvanutega;
•    koostöö tegemise oskust; õpetada lapsi mängudes, töös,  kujutavates tegevustes tegutsema ühise eesmärgi saavutamisel;
•    korrastama  esemete maailma, et laps suudaks selles orienteeruda, mõistma  ja kasutama olulisemaid ajalisi ja ruumilisi seoseid; vaatlema  esemeid ja nähtusi ning tooma  välja olulisi omadusi;
•    tegevuse planeerimise oskust ja iseseisvust nende valikul;   saavutama positiivne tulemus üksi ja ühistes  tegemistes;
•    korras hoidma enda ümbrust , hoolitsema  oma riiete, isikliku hügieeni, kasutavate vahendite korrasoleku ja materjali otstarbeka kasutamise eest;
•    pakume  positiivseid elamusi.

Ühe tegevuse  pikkus 25 minutit.
Kell 17.30 -  17.55 esimene  tegevus.
Kell  17.55  – 18.20 teine tegevus
Kell  18.20 – 18.45 kolmas tegevus.

Eelkoolis ei hinnata, kuid laps saab tema arengut soodustavaid hinnanguid.
Õppeaasta lõpuks valmib  õpilasel õpimapp.

Kaasa palume võtta vahetusjalanõud, harilik pliiats, värvilised pliiatsid, käärid, kustukumm ja pulgaliim.

Eelkoolis viivad tegevusi läbi õpetajad: Ellen Roosileht, Ülle Luste,  Külli Jäätma

Eelkool toimub:
02.02.  Kohtumine kooli juhtkonnaga, laste tegevuste ajal lastevanematele loeng teemal " Koolivalmidus ja kooliküpsus".
16.02.
01.03.
15.03.
29.03.
05.04.

19.04. Lõpetamine, oodatud on ka lapsevanemad

 

2014. - 2015. õ. a.

28. aprillil oli eelkooli lõpetamine.

Eelkooli lapsed esitasid laulu. Esimeste klasside näitering esitas näidendi.

Kõik lapsed said kätte oma eelkoolis valminud õpimapi.

 

Eelkool toimub teisipäevadel kell 17.30 -19.00.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  • laste teadmiste, kogemuste ja oskuste arendamine:

  • läbi praktiseerimise vaatlus-, eristamis-, võrdlemis-, klassifitseerimis-, suhtlemis- ja rakendamisoskuse;

  • läbi mänguliste elementide;

  • lähtuvalt laste  ealistest iseärasustest ning võimetest.

Õpetame:

  • õigeid käitumisharjumusi suhtlemisel eakaaslastega ja täiskasvanutega;

  • koostöö tegemise oskust; õpetada lapsi mängudes, töös,  kujutavates tegevustes tegutsema ühise eesmärgi saavutamisel;

  • korrastama  esemete maailma, et laps suudaks selles orienteeruda, mõistma  ja kasutama olulisemaid ajalisi ja ruumilisi seoseid; vaatlema  esemeid ja nähtusi ning tooma  välja olulisi omadusi;

  • tegevuse planeerimise oskust ja iseseisvust nende valikul;   saavutama positiivne tulemus üksi ja ühistes  tegemistes;

  • korras hoidma enda ümbrust , hoolitsema  oma riiete, isikliku hügieeni, kasutavate vahendite korrasoleku ja materjali otstarbeka kasutamise eest;

  • pakume  positiivseid elamusi.

Ühe tegevuse  pikkus 30 minutit.

Kell 17.30 -  18.00 esimene  tegevus.

Kell  18.00 – 18.30 teine tegevus

Kell  18.30 – 19.00 kolmas tegevus.

Eelkoolis ei hinnata, kuid laps saab tema arengut soodustavaid hinnanguid.

Õppeaasta lõpuks valmib  õpilasel õpimapp.

Eelkoolis viivad tegevusi läbi õpetajad: Maire Mardla, Eva Mager,  Kati Sagar

Eelkool toimub

03.02

10.02

17.02

03.03

10.03 Kohtumine kooli juhtkonnaga

24.03

31.03

07.04

14.04

21.04

28.04 Lõpetamine

Share