26 | 09 | 2018

Õpilasesindus

Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPKÕE) on kooli õpilasaktiivi ühendav vabatahtlik ühendus. Õpilasesindusse kuuluvad aktiivsemad  Türi Põhikooli 7.-9. klassi õpilased.
Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkuleppest (lepingutest) kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel ja kooli õpilasesinduse põhimäärusest.
Õpilasesindus esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

Ingo Reiljan - president, esindaja hoolekogus
Jakob Järve- asepresident
Kaarel Savi- esindaja õppenõukogus
Hanna Liina Lippand- esindaja tervisenõukogus

Liikmed:
Lisette Taube
Karl Heinrich Kajakas
Laura Ojasaar
Anitra Lukjanov
Adele Adamson
Kaisa-Helery Laas
Laura- Eliise Marrandi
Brita Ivanov

 

Õpilasesinduse kutsub kokku õpilasesinduse president.

 

Õpilasesinduse ajaveeb

Õpilasesinduse põhimäärus

Share