30 | 04 | 2017

Maakondlik 8. klasside vene keele olümpiaad

3. märtsil toimunud maakondlikul vene keele olümpiaadil saavutas

2. koha ANITRA LUKJANOV

3. koha ANŽELIKA ERM

Juhendaja õpetaja Maive Mänd.

ÕNNITLEME!

Maakondlik matemaatikaolümpiaad (4. - 6. klass)

Maakondlikul matemaatikaolümpiaadil 4. - 6. klasside õpilastele saavutas

4. klassi õpilaste vanuseastmes
1. koha Hubert  Luste
Juhendaja õpetaja Marika Lõhmus

5. klassi õpilaste vanuseastmes
1. koha Helis Köhler
Juhendaja õpetaja Sirli Biene
 

ÕNNITLEME!

Loodusteaduste olümpiaad

11. veebruaril toimunud maakonna loodusteaduste olümpiaadil saavutas 

Kai- Melli Kapten I koha.

Juhendajad õpetajad Reet Libe, Ella Põder, Meeli Savolainen

ÕNNITLEME!

Maakondlik õigekeelsuskonkurss

Maakondlikul õigekeelsuskonkursil saavutas

5. klasside õpilaste vanuseastmes
2. koha Andre Oliver Apsalon   juhendaja õpetaja Eve Laur    
3. - 4. koha Helis Köhler, juhendaja õpetaja Anneli Talviste    
 

6. klasside õpilaste vanuseastmes
1. - 2. koha Loore Luste   juhendaja õpetaja Eve Laur    
 

7. klasside õpilaste vanuseastmes
1. koha Mia-Maria Männi,
juhendaja õpetaja Kristi Rikk    

 8. klasside õpilaste vanuseastmes
1. koha Kai-Melli Kapten
, juhendaja õpetaja Anneli Talviste    
2. koha Kärt Rannik, juhendaja õpetaja Kristi Rikk    

 9. klasside õpilaste vanuseastmes
1. koha Maarja Margaret Miller, 
juhendaja õpetaja  Eve Laur    

ÕNNITLEME!
 

Maakonna kunstiolümpiaad

4. märtsil toimunud maakondlikul kunstiolümpiaadil saavutas

2. koha HEILI AAVOLA

Juhendaja õpetaja Ulvi Mäesalu.

ÕNNITLEME!