18 | 08 | 2018

Teeme ise muusikat

 
13. oktoobril osalesid meie muusikahuvilised õpilased
Eesti Kontserdi poolt korraldatud vahval muusikapäeval "Teeme ise muusikat", kus neil oli võimalus osaleda flamenco tantsu ja Kreeka muusika töötubades ja pärast esineda õpitud laulude ja tantsudega Estonia kontserdisaali suurel laval.

Noorsoopolitseinik külas 2. klassi õpilastel

24. septembril külastas meie 2. klassi õpilasi noorsoopolitseinik Airi Oja.
Korrati üle eelmisel õppeaastal Liiklusaabitsast õpitu: kus tohib jalgrattaga sõita ilma jalgratturi luba omamata, mida tähendavad erinevad liiklusmärgid. Politsei tutvustas olukordi, mis on karistatavad ning manitses lapsi kinni pidama kooli kodukorrast ning olema üksteise vastu lugupidavad ja viisakad.

Õppekäik Aegviitu ja Lahemaale

26. mail korraldas sihtasutus Kesk-Eesti õppe-ja kompetentsuskeskus tublidele õpilastele ja juhendajatele preemiareisi tänutäheks  keskkonnaalaste uurimistööde ja referaatide koostamise eest.

Külastati Aegviidu ja Oandu Looduskeskusi. Aegviidus oli võimalik vaadata putukate näitust ja õpilaste fotokonkursi näitust. Oandu Looduskeskuses sai giidi juhendamisel põhjaliku ülevaate metsatöödest läbi aegade. Eriti põnev oli vanade tööriistadega tutvumine. Päev lõppes väikese ühise piknikuga looduskaunil Lahemaal. Õpilased jäid sõiduga väga rahul, uusi teadmisigi saadi kuhjaga.

Tere, Kevad!

Kevade saabudes kuulutati välja vabariiklik projekt "Tere kevad".
See projekt kaasab kevadvaatlustele ja muudele huvitavatele tegevustele seoses kevadega (http://tere.kevad.edu.ee). Selles projektis osales 6500 kevadeotsijat.
Meie koolist osalesid 1.b, 2.a ja 3.c klassi õpilased, keda juhendasid õpetajad: Ellen Roosileht, Kati Sagar ja Marika Roosileht.Projekti lõppedes said kõik osalejad kevadeotsija KIIDUKIRJAD.

3.c klassi õpilaste õppekäik

16. mail käisid 3.C klassi õplased õppekäigul Tartus.
Külastasiti Teaduskeskust AHHAA ja käidi Eesti Rahva Muuseumis näituse ,,Niisama linnas'' pidulikul avamisel. Näitusel esitleti meie kooli 3.C klassi õpilaste KRISTIN RÜÜDI ja ARTUR SOO kavandite järgi valmistatud onne.