25 | 09 | 2018

Matetalgud

 Algklasside õpilased osalesid üleriigilisel veebipõhises  matemaatikavõistlusel „Matetalgud“  https://www.10monkeys.com/ee/

Võistlus toimus 6. veebruarist – 7. aprillini.

Võistlusel osalemise eesmärgiks oli innustada õpilasi lõbusalt erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikat õppima. 

Kuna võistlus toimus õppetöö ajal, koolipäevadel kell 7. 00 – 14. 00, siis lahendati ülesandeid valdavalt õppetundides. 

Share