20 | 08 | 2018

Türi Põhikool

Erasmus+

Projekt  "LIKEthe naturE – tRAdition – Sport –  MUSic"

01.09.2017 – 31.08.2019 on meie kooli õpilastel ja õpetajatel võimalus osaleda Erasmus + projektis, mis kannab nime „Like the Nature- Traditions- Sport- Music“  ehk väärtustame loodust, traditsioone, muusikat, sporti. Projekt on kooskõlas ka Türi Põhikooli 2017/2018 õppeaasta läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus“.

Projektis osalevad koolid kuuest erinevast riigist: Ungarist, Itaaliast, Portugalist, Rumeeniast, Poolast ja Eestist.

Projekti eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö suurendamine ning kogemuste jagamine haridusvaldkonnas.

Esimene koostöökohtumine toimub 19.-24.11.2017 Ungaris. Türi Põhikooli külastavad partnerkoolid juba 2018. aasta veebruaris.

 

Projekt "Food Connects Europe"

Erasmus+ rahvusvahelises projektis “Food Connects Europe osalevad lisaks Türi Põhikoolile koolid Saksamaalt, Hollandist, Norrast, Hispaaniast ja Portugalist. Projekti kaasatakse eelkõige III kooliastme õpilased.
Koostöös partnerriikidega tutvutakse erinevate väiksemate ja suuremate toidutööstustega ning ettevõtetega, mille eesmärk  on tutvustada õppimis- ja töötamisvõimalusi nii kodu- kui välismaal.
Projekt toetab ettevõtliku kooli põhimõtteid, õpilasi suunatakse loovalt lahendusi leidma, tegutsema vajadusest lähtuvalt ning õppima oma kogemustest.
Õpilasi julgustatakse rahvusvahelisele koostööle, mille käigus luuakse ühiseid minifirmasid, mõeldakse firmatooteid ning kohtumistel tutvustatakse tooteid ning korraldatakse toodete müük.
Väga oluline osa projektis on tervislikul toitumisel, selle propageerimisel, toitumisharjumuste erinevuste ning sarnasuste ja ühisosa leidmisel.  
Projekti pikkus on 3 aastat. Selle aja jooksul leiavad aset kohtumised kõikides partnerriikides.
Türile on oodata külalisi 2018 aasta septembris või oktoobris.

1.- 6. märtsini osales meie kooli esindus koosseisus Kaja Sepp, Evely Siimsoo ja Ervin Jürisoo Inglismaal Grimsbys  Erasmus+ projekti raames esimesel partnerkkoolide meeskondade kohtumisel.

Projektis osalevad koolid seitsmest erinevast riigist: Hispaaniast, Rumeeniast, Poolast; Türgist, Itaaliast, Inglismaalt ja Eestist.

Projekti eesmärgiks on suurendada rahvusvahelist koostööd ja jagada kogemusi hariduse valdkonnas.

 


Projekt  No Child Left Behind

Projekti tegevustesse on kaasatud võimalikult palju erinevaid õpilasi.

Inglismaal külastasime Scartho Juniop Academy põhikooli, kus 1.-6. klassides õpib 240 last. Vastuvõtt oli soe ja sõbralik. Meid tervitas kooli juhtkond, õpetajad ning linnapea. Nädala jooksul tutvusime Inglismaa koolisüsteemiga, külastasime tunde ning erinevaid õppeasutusi. Koolidest jäi silma õpilaste viisakus, koolivorm, õpihimu ning lastevanemate kaasatus kooliellu.

Õppetöös kasutatakse aktiivõppe meetodeid ning ainetevahelist lõimimist. Meie poolt külastatud koolis pööratakse väga palju tähelepanu kehalisele tegevusele ning lugemisele. Lastes arendatakse tolerantsust ning koostööoskust. Õpilastel on koolis ülesanded ning kohustused, mida nad täidavad uhkusega. Näiteks olid osad lapsed koridoride uste lahtihoidjad, üks poiss tuletas trepil meelde, et liiklus on vasakpoolne ning kirjutas üles kõikide nimed, kes seda unustama kippusid. Kooli üldpilt oli vaikne, rahulik, värviline ning lapsesõbralik. Koolipäev algab kell 9.00 ning lõppeb kell 15.30. Hommikupoolsete ja õhtupoolsete tundide vahele jääb 1,5 tundi vaheaega. See kulub söömisele ning õues tegutsemisele. Kes soovib, võib osaleda ringide töös. Koolimaja uksed on koolipäeva kestel lukustatud, kooli toovad ja koolist viivad lapse täiskasvanud. Koolis puudus õpilastele interneti ühendus. Me ei näinud selle aja jooksul lastel käes ühtegi isiklikku nutiseadet. Samas õppevahenditena olid igas klassis õpilastele tunnitöös kasutamiseks tahvelarvutid. Nähtu põhjal võib kokkuvõtteks öelda, et õpilased olid õpihimulised, neile meeldis koolis käia, õpetajate ja õpilaste vahel oli usalduslik ja lugupidav õhkkond.

Sellised kohtumised annavad võimaluse võrrelda erinevaid kultuure ja koolitraditsioone, vahetada kogemusi ning avardada silmaringi. Järgmine kohtumine toimub juba maikuus Eestis, kui Türile tulevad nii õpilased kui õpetajad.

Projekti kodulehekülg http://tyrierasmus.weebly.com/

 

Share
Kalender
August 2018 Järgmine kuu
E T K N R L P
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31

f logo


                  2016

 
Kooliolümpiamängud

Ferdinand 2017

 
TEATED
OTSI
Viimati lisatud